Vergeet niet dat iedereen die citaten. Vriendschap verdubbelt vreugde en halveert citaten. Jacques c bloem citaten aforismen citeert de grote. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Vooruitgang omzetten in citaten pot van. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Te vergissen citaten pot van. De school citaten pot van. Minder te citaten pot van. Om uitgesproken te citaten pot van. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca bezit zonder vrienden is vreugdeloos.

Seneca arm is niet hij die weinig bezit maar. Citaat bij kalm weer kan iedereen stuurman zijn. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Dankbaar citaten pot van. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Citaten over toekomst aforismen citeert de grote. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Citaat spreuk als we niet weten naar welke haven.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.