Spreuk eten is een noodzaak maar bewust kunst. Beste ideeën over gezondheid citaten op pinterest. Citaten over geluk op pinterest gelukkig zijn. Reeks inspiratiehand getrokken citaten over geluk vector. Beste ideeën over gezonde levensstijl citaten op. Beste ideeën over zus citaten op pinterest zussen. Mooie spreuk achter elke traan van verdriet schuilt. Citaat gezondheid is het grootste geschenk tevredenheid. Beste ideeën over kerstwensen op pinterest kerst. Citaten over chronisch ziek zijn hét zingevingsplatform. Beste afbeeldingen over levens spreuken op pinterest. Spreuk liefde je bent in mijn hart meer dan zou denken. Citaten over de zomerse pestduiveltjes die vliegen heten. Uitspraak er is geen betere tijd om vandaag gezonder te. Citaat de wonden die onzichtbaar zijn doen het meest pijn.

Bijbelse spreuken en gezegden oy belbin. Beste ideeën over grappige keuken citaten op pinterest. Spreuk voor je lichaam zorgen is een investering. Dus dat fun quotes dutch en funny. Grappige citaten over grappen. Beste ideeën over blijf positief citaten op pinterest. Quote ja ik probeer gezond te eten nee ben niet op. Beste ideeën over verandering citaten op pinterest. Beste ideeën over inspirerende citaten op pinterest. Beste ideeën over gezond leven citaten op pinterest. Pin van anke rectem op quotes pinterest spreuken. Vaak wijze spreuken geluk tf blessingbox. Elke dag een stapje dichterbij afvallen gezondheid. Spreuk er is geen betere tijd om vandaag gezonder te. En ga anders voor een dag in mijn schoenen staan.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)