มาแล้ว honda zoomer ราคา ตารางผ่อน ซูมเมอร์ เอ็กซ์ มี. มาแล้ว honda zoomer ราคา ตารางผ่อน ซูมเมอร์ เอ็กซ์ มี. A p honda เปิดตัว zoomer และ moove รุ่นปรับปรุงปี. Honda zoomer cuốn hút hơn với những kiểu phối màu. Honda zoomer auto car update. เปิดตัว honda zoomer และ moove ตอกย้ำ at. เปิดตัว honda zoomer และ moove ตอกย้ำ at. A p honda เปิดตัว zoomer และ moove รุ่นปรับปรุงปี. A p honda เปิดตัว zoomer และ moove รุ่นปรับปรุงปี. มาแล้ว honda zoomer ราคา ตารางผ่อน ซูมเมอร์ เอ็กซ์ มี. ขับมันส์ honda zoomer ราคา ตารางผ่อน ซูมเมอร์ เอ็กซ์. Zoomer. Honda zoomer bản đầu tiên về việt nam báo quảng. Honda zoomer về việt nam giá triệu đồng tạp. ขับมันส์ honda zoomer ราคา ตารางผ่อน ซูมเมอร์ เอ็กซ์.

Đánh giá xe honda zoomer thế hệ mới tại việt nam. มาแล้ว honda zoomer ราคา ตารางผ่อน ซูมเมอร์ เอ็กซ์ มี. A p honda เปิดตัว zoomer และ moove รุ่นปรับปรุงปี. Soi cận cảnh xe honda zoomer đầu tiên tại việt nam. เปิดตัว honda zoomer และ moove ตอกย้ำ at. Honda zoomer giá bao nhiêu Đánh hình ảnh thiết kế. A p honda เปิดตัว zoomer และ moove รุ่นปรับปรุงปี. Đánh giá xe honda zoomer chi tiết kèm bán và. มาแล้ว honda zoomer ราคา ตารางผ่อน ซูมเมอร์ เอ็กซ์ มี. Trải nghiệm phiên bản xe máy điện zoomer banh vn.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]