Citaten over italie het leven verg tijd om. Beste ideeën over citaten liefde op pinterest. Citaten over italie het leven verg tijd om. Beste ideeën over grappige citaten reizen op. Grappige citaten over grappen. Als we echt liefde en zorg voor iets hebben laat het dan. Best italiaanse quotes images on pinterest. Wees onafhankelijk vrije tijd. Beste ideeën over italiaanse citaten op pinterest. Beste ideeën over vakantie citaat op pinterest. Citaten over italie het leven verg tijd om. Citaten over italie het leven verg tijd om. Beste ideeën over italiaanse citaten op pinterest. Solitude citaten over depressies. Beste ideeën over grappige citaten reizen op.

Beste ideeën over italiaanse citaten op pinterest. Beste ideeën over gelukkig gezin citaten op pinterest. Reeks inspiratiehand getrokken citaten over geluk vector. Beste ideeën over italiaanse citaten op pinterest. Beste ideeën over italiaanse citaten op pinterest. Beste ideeën over italiaanse citaten op pinterest. Mooie spreuk achter elke traan van verdriet schuilt. Beste ideeën over koken citaten op pinterest voedsel. Beste ideeën over citaten familie op pinterest. Quote volg altijd je gevoel oprah hét. Citaten over loslaten. Beste ideeën over grappige citaten reizen op. Beste ideeën over teleurstelling citaten op pinterest. Paulo coelho citaten quote tranen zijn woorden die moeten. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.