Quran explorer. Quran explorer pembacaan dan terjemahan dalam. Al quran explorer download. Quran explorer android apps on google play. Quran explorer. March malaysian s chromosome. Quran explorer. How to use quran explorer by pagul youtube. Al quran explorer download. Quran explorer youtube. Quran explorer driverlayer search engine. Quran explorer mod apk apkmodfree. Alquran online mashan s inspiration. Quran explorer. Quran explorer.

Quran explorer on the app store. Talkisaid mode bengang di bulan puasa. Anna redz quran explorer. Komensen tutorial bagaimana mahu menggunakan perisian. Al quran adivektor wordpress. Quran explorer android apps on google play. Quran explorer the entire on your fingertips youtube. Quran explorer. Quran explorer driverlayer search engine. Quran explorer driverlayer search engine.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee´┐Żn van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)