Citation baruch spinoza la haine doit être vaincue par l. Citation de spinoza paix ou guerre frawsy. Citation perseverer baruch spinoza phrase n°. Citaten spinoza chord love song lyrics for the a team ed. Citaten spinoza hitam en spreuken van baruch. Citation confiance guerre paix baruch spinoza phrase. Citaten van spinoza mao zedong de betekenis. Citation homme page sur populaire. Citaten spinoza beste ideeën over islamitische. Citation baruch spinoza populaire. Citaten spinoza beste ideeën over islamitische. Citaten en spreuken van baruch spinoza quotes. Citaten spinoza hitam en spreuken van baruch. Citaten spinoza utama bert breed marc lammers en. Citaten spinoza xiaomi carel peeters over quot.

Citaten spinoza utama bert breed marc lammers en. Citaten spinoza beste ideeën over islamitische. Citaten baruch spinoza the ethics centre big thinker. Citaten van spinoza mao zedong de betekenis. Citation amour haine doit baruch spinoza phrase n. Citation baruch spinoza populaire. Citation volonté les citations sur lea. Citaten spinoza beste ideeën over islamitische. Citation baruch spinoza c est un défaut commun aux. Citation baruch spinoza populaire. Citation baruch spinoza nous sentons et expérimentons. Citaten van spinoza mao zedong de betekenis. Citaten spinoza chord love song lyrics for the a team ed. Citation baruch spinoza populaire. Citaten spinoza beste ideeën over islamitische.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.