Als je leest kun naar buiten gaan zonder van de bank op. Loesje houdt van biebboeken boeken quotes pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over auteur citaten op pinterest. Mooiste quotes over boeken van tekstbureau. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. De leukste quotes over lezen happinessallaround. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over bibliotheek citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen alleen op. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest.

Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Quote van de week tekstbureau ginneken. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen alleen op. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Favoriete citaten van tekstbureau ginneken. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Vivians vocabulaire de mooiste citaten over lezen en. Beste ideeën over bibliotheek citaten op pinterest.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)