Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over bibliotheek citaten op pinterest. Best lezen images on pinterest classroom ideas. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen alleen op. Loesje houdt van biebboeken boeken quotes pinterest. Quotes citaten over taal communicatie en social media. Beste ideeën over bibliotheek citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over boek citaten op pinterest boeken.

Vivians vocabulaire de mooiste citaten over lezen en. Quote van de week tekstbureau ginneken. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. De leukste quotes over lezen happinessallaround. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over boeken lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)