De wedergeboorte uit water en geest gnostiek gedicht. Beste ideeën over doop citaten op pinterest kindje. Afscheid nemen gedicht toon hermans google zoeken. Beste ideeën over slaap citaten op pinterest. Beste ideeën over afscheid citaten op pinterest. Beste ideeën over afscheid citaten op pinterest foto. Citaten over loslaten. Beste ideeën over papa dochter citaten op pinterest. Beste ideeën over begrafenis gedichten op pinterest. Afscheid collega willy de bruijne pinterest citaten. Beste ideeën over zus gedichten op pinterest. Spreuken pensioen quotes of the day. Best images about alle ja duh quotes on. Beste afscheid citaten op pinterest foto. Spreuken pensioen quotes of the day.

Vervroegd pensioen vut humor tekst reactie spreukjes. Beste ideeën over vriendschap gedichten op pinterest. Beste ideeën over troostende woorden op pinterest. Collega s collegas pinterest teksten spreuken en. Lees gedichten over rouw en verlies ik mis je teksten. Beste afscheid citaten op pinterest foto. Beste afscheid citaten op pinterest foto. Beste afscheid citaten op pinterest foto. Beste vergeten citaten op pinterest aanvaarding. Beste afscheid citaten op pinterest foto.

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.