Citaten islam pictures photos and images for facebook. Citaten islam pictures photos and images for facebook. Citaten islam pictures photos and images for facebook. Citaten en wijze woorden uit de islam pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam prijs jezelf gelukkig. Citaten islam pictures photos and images for facebook. Citaten islam pictures photos and images for facebook. Citaten en wijze woorden uit de islam zie het goede in. Citaten en wijze woorden uit de islam jaloezie. Citaten islam pictures photos and images for facebook. Citaten en wijze woorden uit de islam qoran verandert. Citaten islam pictures photos and images for facebook. Citaten islam pictures photos and images for facebook. Citaten en wijze woorden uit de islam piccss pinterest. Citaten islam pictures photos and images for facebook.

Citaten en wijze woorden uit de islam deze wereld is maar. Citaten en wijze woorden uit de islam wat is geduld. Citaten uitleg bogor beste ideeën over ik mis je op. Citaten en wijze woorden uit de islam nederlandse quotes. Citaten islam pictures photos and images for facebook. Citaten en wijze woorden uit de islam het leven is vol kansen. Citaten islam pictures photos and images for facebook. Citaten islam pictures photos and images for facebook. Je raakt nooit verdwaald als allah begeleider heb. Citaten quran lazada islam pictures photos and. Citaten islam pictures photos and images for facebook.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.