Best sufi quotes ideas on pinterest flow. Rumi poems quotes. Beste ideeën over rumi citaten op pinterest ziel. Beste ideeën over rumi citaten op pinterest ziel. Als je te vroeg klaarkomt moet wat later beginnen en. Dietrich bonhoeffer citaten aforismen citeert de grote. Rumi quotes on soul quotesgram. Inspirational quotes from rumi. Beste ideeën over rumi citaten op pinterest ziel. Beste ideeën over rumi citaten op pinterest ziel. Rumi cartoons illustrations vector stock images. Zelfvertrouwen is geloven dat je een kracht bezit sterker. Beste ideeën over rumi citaten op pinterest ziel. Beste ideeën over rumi citaten op pinterest ziel. Prachtige spreuk verhef je woorden niet stem de.

Beste ideeën over begrafenis gedichten op pinterest. Een telefoonhoesje voor moederdag gocustomized. Beste ideeën over rumi citaten op pinterest ziel. Beste ideeën over rumi citaten op pinterest ziel. My favorite rumi quotes. Best rumi images on pinterest whirling dervish. Beste ideeën over rumi citaten op pinterest ziel. Beste ideeën over rumi citaten op pinterest ziel. Beste ideeën over rumi citaten op pinterest ziel. Maulana rumi quotes quotesgram. Beste ideeën over rumi citaten op pinterest ziel. Rumi quote impressive quotes brainyquote. Citaten wij worden wakker. Cc de adelberg lommel kennismaking met filosoof en. Antwoord elke rumi stock afbeelding bestaande.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)