Alleen maar nette mensen in een week naar goud nu. Alleen maar nette mensen review. Op reis met de held van alleen maar nette mensen. Alleen maar nette mensen kijk nu online bij pathé thuis. Column nff een opeenstapeling van sappig nieuws. Alleen maar nette mensen in de bioscoop belbios. Alleen maar nette mensen moviescene. Op reis met de held van alleen maar nette mensen. Recensie alleen maar nette mensen mixed grill. Alleen maar nette mensen ook in suriname grote hit nu. Alleen maar nette mensen oktober in de bioscoop youtube. Citaten uit alleen maar nette mensen film. Alleen maar nette mensen in een week naar goud rtl nieuws. Film alleen maar nette mensen adeline van lier. Alleen maar nette mensen in de bioscoop belbios.

Schrijver robert vuijsje alleen maar nette mensen met. Alleen maar nette mensen filminfo film. Citaten uit alleen maar nette mensen film. Alleen maar nette mensen gemist. Rowanda alleen maar nette mensen is net keesje flodder. Boekwinkeltjes vuijsje robert alleen maar nette mensen. Alleen maar nette mensen vieren sinterklaas boeken. Alleen maar nette mensen in de bioscoop belbios. Ik had uit principe nee gezegd tegen een rol in alleen. Citaten uit alleen maar nette mensen film. Alleen maar nette mensen de brug nieuws uit amsterdam oost.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.