Loesje pinterest spreuken teksten en citaten. Winterslaap loesje pinterest teksten spreuken en. Loesje mensenmens. Loesje v d posters on spreuken teksten en citaten. Beste ideeën over samenwerking citaten op pinterest. Beste afbeeldingen over spreuken citaten loesje op. Loesje kerstspreuk kerst pinterest google en. Meer dan bakken citaten op pinterest cupcake. Uitspraken van loesje google posters en spreuken. Best images about spreuken citaten loesje on. Zelfreflectie op weg naar de verkiezingen gemeentebelangen. Soms moet je de toekomst gewoon op laten afkomen loesje. Images about citaten van loesje on pinterest tes. Loesje verjaardag spreuken pinterest. Best images about loesje en onderwijs on pinterest.

Loesje fun pinterest teksten spreuken en citaten. Loesje word pinterest spreuken teksten en citaten. Loesje school spreuken pinterest zoeken google en. Best images about spreuken citaten loesje on. Loesje humor pinterest spreuken teksten en gedichten. Loesje google zoeken citaten pinterest. Spreuken loesje vriendschap google zoeken. Loesjes spreuken only dayquoter jouwweb. Loesje echtgenoot hommes home we. Loesje en wat er ook speelt spreuken. Het leven kan raar lopen he moet jij ook die kant op loesje.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.