Probeer regelmatig te genieten citaten pinterest. Loslaten vera schrijft puur. Spreuken en gedichten quotes of the day. Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Citaten en gedichten mooie inspirerende spreuken. Dank je wel citaten gedichten en spreuken. Gedichten spreuken en wijsheden vereniging geestelijk. Spreuken luisteren lbxxx. Best spreuken gedichten gezegden en citaten images. Beste ideeën over teleurstelling citaten op pinterest. Spijt tekstjes t gedichten spreuken en citaten. Gedichten paula hagenaars pinterest. Dansen citaten op pinterest over. Boekje liefde vol gedichten citaten en korte verhalen. In liefdevolle herinnering teksten quotes of the day.

De hobbels van het leven gedichten teksten en citaten. Citaten mijn gedichten. Spreuk ja ik ben een sterk persoon maar hét. Gedichten spreuken en citaten. Een gedicht van kaarsje gedichten pinterest. Beste afbeeldingen van mijn spirituele gedichten. Verdriet vriendschap pinterest teksten gedichten en. Stilte spirituele teksten. Citaten en gedichten mooie inspirerende spreuken. Haar armen nice writings pinterest gedichten. Verlies moeder mooie gedichten en illustraties. Time out citaten pinterest gedichten spreuken en. Oma worden grootouders pinterest teksten spreuken. Best spreuken gedichten gezegden en citaten images. Jezelf zijn teksten pinterest spreuken en.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: