Nooit de moed opgeven gedichten pinterest en. Liefdes teksten voor je vriend quotes of the day. Verdriet vriendschap pinterest teksten gedichten en. Jezelf zijn teksten pinterest spreuken en. Een wijze levensles mooie teksten sayings. Zoektocht naar geluk voor jou hou van je zelf pinterest. Best spreuken gedichten gezegden en citaten images. Time out citaten pinterest gedichten spreuken en. Gedicht quot ons gezin geluk familie gedichten citaten. Gedicht het zal even duren marjolein van eijndhoven. Citaten en gedichten mooie inspirerende spreuken. Spreuken en gedichten quotes of the day. Toon hermans leven pinterest. Meer dan toon hermans op pinterest citaten love is. De hobbels van het leven gedichten teksten en citaten.

Gedichten over verlies bijzondere en citaten. Mooi gedicht van toon hermans pinterest. Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Spreuken luisteren lbxxx. Best spreuken gedichten gezegden en citaten images. Dank je wel citaten gedichten en spreuken. Pin van aafke scholtens op teksten pinterest gedichten. In liefdevolle herinnering teksten quotes of the day. Eenvoud is een sleutel van wijsheid die vind je in. Teksten over vertrouwen quotes of the day. Loslaten vera schrijft puur. Mijn kind citaten moeder pinterest. Beste zand citaten op pinterest wandelen. Spreuken teksten citaten en gedichten bij overlijden. Oma worden grootouders pinterest teksten spreuken.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.