Elia malvorlagen altes testament. Dankjewel jabbertje pinterest spreuken citaten en. Beste ideeën over christelijke knutsels op pinterest. Beste ideeën over bijbelcitaten op pinterest geloof. Mooi gedicht over de lente spring voorjaar. Wij hebben lief omdat god ons het eerst heeft liefgehad. Zicht op italië teksten en afbeeldingen over. Beste ideeën over grappige chocolade citaten op. Nieuwjaarswensen en teksten. De opstanding van jezus en zijn ontmoeting met maria. Openbaring dagelijksebroodkruimels. Beste jezus christus citaten op pinterest. Vanrenee handletteren. Voor papa ik mis je oma blijf mij inspireren.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.