Spreuken voor britt pinterest teksten en. Citaten over de waarheid rumag picswe best. Zeker weten onverwaardelijk l loe liefdes en levens. Citaten over de waarheid rumag picswe best. Duisternis is een gedachte liefde draagt waarheid licht. Best spreuken en waarheden images on pinterest a. Citaten over de waarheid rumag picswe best. Best images about wijsheid waarheid on pinterest. Citaten waarheid dichters liegen de pot van. De waarheid tekst pinterest spreuken teksten en. Citaten over de waarheid rumag picswe best. Waarheid nl sterke teksten citaten spreuken en. Citaten waarheid dichters liegen de pot van. Best images about spreuken en wijze teksten in het. Spreuken die ik mooi vind omdat ze vaak een kern van.

Beste ideeën over dochter citaten op pinterest. Leugen eigenwaarde spreuk citaat nederlands teksten. Verspil geen tijd aan ruzie dichtgedachten. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben. Citaten waarheid dichters liegen de pot van. Citaten om over na te denken page mysterie. Citaten over de waarheid rumag picswe best. Quote 🌹 wijsheid tekst. Zeker weten onverwaardelijk l loe leef lach en heb. Beste ideeën over teleurstelling citaten op pinterest. Spreuk beter gekwetst door de waarheid dan getroost. Fb pagina gezelligheid met een knipoog mooie teksten. Mooie spreuken pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam leugen waarheid. Citaten over de waarheid rumag picswe best.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.