Beste ideeën over gedichten op pinterest poëziecitaten. Pippi langkous spreuken quotes studio sproeten. De gedichten van gerrit achterberg koninklijke bibliotheek. Strength quote by rabindranath tagore quotes bible. Armando en de kritiek koninklijke bibliotheek. Geluk toon hermans ringele roze lieve versjes. Beste ideeën over verrassing citaten op pinterest. Quot onzichtbaar hans monique hagen versjes en gedichten. Gedicht ik vraag me zo dikwijls af teksten condoleance. Wees dankbaar tijd voor bezinning en nieuwe start. Beste afbeeldingen van schrijvers en dichters uit de. Liefdesgedichten voor hem. Toon hermans omschrijft hier heel pakkend wat een vriend. Gedicht de sneeuw viel traag toon hermans.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.