Leven met sjogren view topic tegeltjes wijsheid. Krachtgedicht dit lichtje is voor jou vriendschap. Vragen die me het meest gesteld worden over lyme. Citaten over chronisch ziek zijn hét zingevingsplatform. Beste ideeën over moeilijke tijden citaten op. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben. Beste ideeën over huwelijks citaten op pinterest. De citaat en mooie spreuken quotes citaten tattoo. Leven met sjogren view topic tegeltjes wijsheid. Nieuwjaarswensen gedichten pinterest teksten. Zeer leef je leven fz belbin. Beste ideeën over begrafenis gedichten op pinterest. Spreuk niemand zei dat het makkelijk was. Chronisch ziek ziekte van bechterew pinterest leven. Beste ideeën over nieuwe dag citaten op pinterest.

Beste ideeën over troostende woorden op pinterest. Beste ideeën over kind verlies op pinterest engel. Beste moeilijke tijden citaten op pinterest. Beste ideeën over christelijke citaten op pinterest. Images about teksten on pinterest tears in. Beste ideeën over citaten geluk op pinterest. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Samen tegen kanker jabbertje pinterest teksten. Zwijgen over ziekte hillary desastreus de nieuwe realist. Best images about teksten on pinterest kerst free.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.