Loesje school spreuken pinterest zoeken google en. Loesje google zoeken citaten pinterest. Koop niets posters van loesje geld speelt geen viool. Als je loslaat heb twee handen vrij loesje. Meer dan communicatie citaten op pinterest. Best images about loesje en onderwijs on pinterest. Loesje fun pinterest teksten spreuken en citaten. Het leven maakt de pap jij krenten loesje. Redactionele input nodig meer vrouwen in hogere sc. En nu is het tijd voor een echt plan zo eentje waarbij. Belastingdienst loesje pinterest spreuken teksten. Citaten over geluk op pinterest gelukkig zijn. Beste grappige wiskunde citaten op pinterest. Beste ideeën over werk citaten op pinterest. De weg naar een leeg hoofd en vol hart loesje.

Vakantie avontuur spreuken loesje pinterest. Beste afbeeldingen over spreuken citaten loesje op. Best images about loesje en onderwijs on pinterest. Meer dan grappige citaten over stress op pinterest. Loesje kerstspreuk kerst pinterest google en. Huiswerk ik neem de afwas toch ook niet mee naar school. Loesje teksten pinterest barbecue haha en tandwielen. Images about citaten van loesje on pinterest tes. Het schijnt dat mensen die fouten durven maken ook veel. Meer dan bakken citaten op pinterest cupcake.

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.