Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Nieuwjaarswensen gedichten pinterest teksten. Leven met sjogren view topic tegeltjes wijsheid. Citaten over chronisch ziek zijn hét zingevingsplatform. Beste ideeën over pijn citaten op pinterest. Images about teksten on pinterest tears in. Beste ideeën over citaten muziek op pinterest. Sterkte bij ziekte gedichten quotes en citaten poems. Beste ideeën over troostende woorden op pinterest. Beste ideeën over christelijke citaten op pinterest. De citaat en mooie spreuken quotes citaten tattoo. Beste ideeën over chronische pijn op pinterest. Beste ideeën over begrafenis gedichten op pinterest. Beste ideeën over baby gedichten op pinterest. Beste ideeën over citaten geluk op pinterest.

Bevattingsvermogen verkrijgen door nieuwsgierigheid en leren. Zwijgen over ziekte hillary desastreus de nieuwe realist. Beste ideeën over ik mis je op pinterest citaten. Beste ideeën over toon hermans op pinterest grote. Beste ideeën over christelijke citaten op pinterest. Beste ideeën over positief blijven op pinterest. Chronisch ziek ziekte van bechterew pinterest leven. Zeer leef je leven fz belbin. Beste ideeën over huwelijks citaten op pinterest. Vragen die me het meest gesteld worden over lyme.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.