Aurelius augustinus citaten aforismen citeert de grote. Alphonse allais citaten aforismen citeert de grote. Cornelis verhoeven citaten aforismen citeert de grote. Albert einstein citaten aforismen citeert de grote. Soms duurt het langer om onze droom te verwezenlijken maar. Marcel jouhandeau citaten aforismen citeert de grote. Citaten over klanten ook quotes spreuken oneliners en. Albert einstein citaten en biografie van het genie dat. Paul houwen citaten aforismen citeert de grote. Wees dankbaar tijd voor bezinning en nieuwe start. Uitzonderlijk gedicht over tijd iy belbin. Leonard lauder citaten aforismen citeert de grote. Spreuken en citaten over het leven quotes. Menander de tijd brengt waarheid aan het licht. Hector berlioz tijd is de beste leraar helaas doodt hij.

Louis kronenberger citaten aforismen citeert de grote. Spreuken citaten en quotes over spel spelen. Gaston eyskens citaten aforismen citeert de grote. Gedicht tijd bijzondere gedichten en citaten. Ludwig van beethoven niet toegeven aan de geest zijn. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching. Citaten over ethiek aforismen citeert de grote. Leonard cohen citaten aforismen citeert de grote. Citaten over liefde aforismen citeert de grote. Youp van t hek in een tijd dat men aanneemt. Moeder teresa citaten aforismen citeert de grote. Quotes spreuken oneliners mwah vakantie. Immanuel kant citaten aforismen citeert de grote. Aristoteles citaten aforismen citeert de grote. Uitspraak er is geen betere tijd om vandaag gezonder te.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.