Citaat spreuk als we niet weten naar welke haven. Meer dan bijbel geschrift citaten op pinterest. Spirituele citaten voor april dagelijkse gedachten uit. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Citaten en uitspraken van de online modules spirituele. Loesje quotes pinterest pasen spreuken. Best images about posters citaten quotes on. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Citaat bij kalm weer kan iedereen stuurman zijn. Séneca pasen accediendo.

Séneca pasen accediendo. Portalseneca bienvenidos al pasen. Best images about posters citaten quotes on. Inicio consejería de educación. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Beste ideeën over sterke vrouwen citaten op pinterest. Hallo pasen motiverende citaten zoete leuke inspiratie. Hand geschreven het van letters voorzien pasen geplaatste. Beste ideeën over huwelijks citaten op pinterest. Heraclitus religie is een ziekte maar nobele.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.