Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten pasen apa ik vind je lief respect quotes. Fons jansen citaten aforismen citeert de grote. Séneca pasen. Citaten pasen pasiennya hallo motiverende. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Séneca pasen. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten seneca gigi van de dag roger hodenius. Vandaag is het lente geniet mooie teksten pinterest. Pasen seneca youtube. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten pasen apa ik vind je lief respect quotes.

Séneca pasen menú alumnado. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaat spreuk als we niet weten naar welke haven. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten pasen apa ik vind je lief respect quotes. Séneca pasen.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)