Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Séneca pasen menú alumnado. Citaten pasen apa ik vind je lief respect quotes. Séneca pasen. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaat spreuk als we niet weten naar welke haven. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten pasen apa ik vind je lief respect quotes. Fons jansen citaten aforismen citeert de grote. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Séneca pasen.

Citaten pasen apa ik vind je lief respect quotes. Citaten seneca gigi van de dag roger hodenius. Citaten pasen pasiennya hallo motiverende. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Pasen seneca youtube. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Vandaag is het lente geniet mooie teksten pinterest. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Séneca pasen.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.