Ik ben niet eigenwijs loesje citaten spreuken en teksten. Stemmen wekt alleen bij muziekinstrumenten de politiek. Quote niets was mogelijk totdat iemand het deed hét. Citaten politiek xiaomi over de van. Beste ideeën over grappige dieet citaten op pinterest. Meer dan grappige citaten over stress op pinterest. Grappige citaten pinterest. Beste afbeeldingen van rumag darum citaten. Citaten politiek xiaomi over de van. Grappige teksten quotes of the day. Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Beste ideeën over grappige shop citaten op pinterest. Grappige citaten en gezegdes over het weer… om de. Aartdekker politiek vandaag citaten vrijdag dus mark. Beste ideeën over grappige dieet citaten op pinterest.

Beste ideeën over grappige ouder citaten op pinterest. Beste ideeën over grappige dans citaten op pinterest. Facebook interactie is een eitje met deze tips. Spreuk loesje brainjob. Mooie spreuken weer zon leuke loesje spreuk door. Spreuken en citaten over politiek duurzaamheid. Sarcasme grappige spreuken en citaten wenskaart zazzle. Beste grappige citaten over vakantie op pinterest. Beste ideeën over grappige citaten op pinterest. Beste afbeeldingen van lieve leuke grappige teksten. Spreuk ja ik ben een sterk persoon maar hét. Aardig rumag quotes pinterest citaten spreuken en. Beste ideeën over grappige dieet citaten op pinterest. Beste ideeën over grappige muziek citaten op pinterest. Citaat logica brengt je van a naar b verbeelding.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.