Beste ideeën over zoon verjaardags citaten op. Citaten uit het boek der natuur klaas van berkel isbn. Citaten en wijze woorden uit de islam het leven is als. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Beste ideeën over gelukkig huwelijk citaten op. Meer dan ideeën over desiderata gedicht op pinterest. Positieve geplaatste citaten vector illustratie. Citaten uit het onderwijs. Powerpoints rian. Citaten en wijze woorden uit de islam qoran verandert. Beste ideeën over citaten uit het verleden op. Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam teksten.

Meer dan citaten uit liedjes op pinterest. Woorden van liefde citaten uit de bijbel met prachtige. Beste ideeën over songteksten op pinterest. Beste afbeeldingen van collected citaten uit eigen. Woorden van belofte citaten uit de bijbel met prachtige. Beste ideeën over verbeelding citaten op pinterest. Gerd de ley citaten aforismen citeert grote. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.