Beste ideeën over citaten uit het verleden op. Beste ideeën over huis citaten op pinterest. Citaten uit bijbel sieren bus in londen kerk religie. Citaten toekomst xenia lezers van stavast notker wolf. Citaten toekomst xenia lezers van stavast notker wolf. Powerpoints rian. Citaten toekomst xenia lezers van stavast notker wolf. Citaten toekomst xenia lezers van stavast notker wolf. Citaten uit de oudheid bol metropolen steden. Citaat moed en vertrouwen zijn nodig om over de angst dat. Citaten toekomst xenia lezers van stavast notker wolf. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Citaten toekomst xenia lezers van stavast notker wolf. Meer dan citaten uit liedjes op pinterest. Citaten uit een hart van steen arabisch nu مـعـهــد.

Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben. Citaten uit het boek der natuur klaas van berkel isbn. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Citaten toekomst xenia lezers van stavast notker wolf. Meer dan citaten uit liedjes op pinterest. Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Mooie beschrijving van het werken in de gehandicaptenzorg. Beste ideeën over grappige citaten op pinterest. Zet je zinnen op een boek dewereldmorgen be. Reeks inspiratiehand getrokken citaten over geluk vector. Inzicht als het leven je uitdaagt met tegenslagen daag.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.