Citate in fotografie despre. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate despre fotografie. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate in fotografie despre. Vrolijke fotografie quotes fotografille. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate despre fotografie. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Cristian shared a link. Citate fotografie lyric despre. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate fotografie hati fotograf borcanul cu.

Beste ideeën over fotografie citaat op pinterest. Inspiratie fotografie quotes foto pinterest. Beste ideeën over fotografie citaat op pinterest. Fotografie en beeldvisie quotes. Beste ideeën over fotografie citaat op pinterest. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate in fotografie despre. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Beste ideeën over fotografie citaat op pinterest. Citate despre fotografie. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate fotografie queen despre. Citate fotografie engleza fotograf borcanul cu.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.