Citaten vriendschap toon hermans. Toon hermans teksten pinterest. Best images about gedichten toon hermans on pinterest. Uniek toon hermans de ander over vriendschap gedicht. Citaten vriendschap toon hermans. Gedicht over liefde toon hermans clarasandragina site. Samen toon hermans …. Waarom toon hermans gedichten pinterest mooie. Gww a leest en schrijft erover een gedicht. Leven toon hermans dichter pinterest. Versje toon hermans de ander over vriendschap ️. Best ideas about toon hermans on pinterest dutch. Beste ideeën over toon hermans op pinterest grote. Mint witte kaart met een gedicht van toon hermans over. Spreuken over vriendschap quotes of the day.

Toon hermans inspirations pinterest gedichten mooie. Ga nooit weg toon hermans mooie gedichten en. Toon hermans gedicht over liefde. Gedichten over vriendschap fw belbin. Verbroken vriendschap spreuken google zoeken quotes. Citaten vriendschap toon hermans. Toon hermans en andere pinterest. Beste ideeën over echte vriend citaten op pinterest. Mooi gedicht van toon hermans pinterest. Vandaag is de dag i eco. Gedicht toon hermans afscheid he aboriginaltourismontario. Spreuken over vriendschap quotes of the day. Toon hermans pinterest gedichten. Best toon hermans ideas on pinterest dutch quotes. Citaten vriendschap toon hermans.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.