Israel palestina informatie een on line gids over het. Citaten en wijze woorden uit de islam ware status van. “ik verwijder zwart van is met positieve citaten uit de. Islamitische teksten quotes of the day. Beste ideeën over oordelen mensen op pinterest. Unieke expo brengt vlaamse moskeeën in beeld al arte. Geloof het of anders woest vredig. Bahrein. Populair verzen uit de koran lf blessingbox. Demonstratie van de dutch defense league in rotterdam. “alleen vrijheid zal mij als kopt in egypte echt geluk. Arabisch nu مـعـهــد الـعـربـيـة الآن kalligrafie.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.