Filosofische citaten vriendschap wijsheid wanneer je. Stilte spirituele teksten. Filosofische citaten dood wijsheden voor een gelukkig. Citaten over wijsheid pin van reina vierhouten op ned. Wijsheid op elk moment in ons leven hebben we een. Filosofische citaten vriendschap wijsheid wanneer je. Beste ideeën over uil citaten alleen op pinterest. Vrijheid mooie teksten pinterest boeddha. Beste ideeën over citaten wijsheid op pinterest. Wijsheden ontvangen per e mail. Filosofische citaten eten beste ideeën over gezond. Spreuken citaten pot van. Chinese wijsheid als je troebel water met rust laat. Beste ideeën over citaten wijsheid op pinterest. Citaten over wijsheid pin van reina vierhouten op ned.

Ideeën over wijze woorden op pinterest motiverende. Confucius citaten quotes spreuken uitspraken en. Spreuk zelfkennis is het begin van de wijsheid. Leven met sjogren view topic tegeltjes wijsheid. Ingspire quote als je kijkt naar wat er altijd was. Ter inspiratie mooie quotes over ouder worden. Citaten quotes nicoleplantius. Filosofische citaten dood wijsheden voor een gelukkig. Pin van judith egberink op gedichten pinterest. Leraren openen de deur maar je moet zelf naar binnen gaan. Waar je ogen niet waren tegeltjeswijsheid wijsheden. Wijsheid spreekwoorden en citaten. Citaten over wijsheid youtube. Beeldgedichten gedichtenbundel gedichten. Wijsheid goede vrienden laten je geen stomme dingen doen.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.