Herman teirlinck citaten aforismen citeert de grote. Solitude citaten over scheiden. Citaten over waarheid aforismen citeert de grote. Fb pagina gezelligheid met een knipoog mooie teksten. Spreek jij altijd de waarheid leugen. Beste dwaas tegel spreuk tegelspreuken. Https google be search q ontgoocheld in vriendschap. Meer dan moeder citaten op pinterest moeders. De leukste citaten over succes kijk. Waarheid lovely pinterest teksten citaten en spreuken. Sarah demey mijn kijk op het leven mens en zingeving. Citaten om over na te denken page mysterie. Jij bent de fantasie van je denken waarheid. Bijbelteksten over waarheid dailyverses. Citaten van kunstenaars over kunst en het leven.

Genoeg wijze spreuken over het leven ru belbin. Beste ideeën over moeilijke tijden citaten op. Spreuken spirituele teksten. Mooie quote van aristoteles over liegen en de waarheid. Citaten en wijze woorden uit de islam leugen waarheid. Beste ideeën over teleurstelling citaten op pinterest. Images about spreuken en gezegden on pinterest. Beste ideeën over de waarheid doet pijn op pinterest. Beste ideeën over eerlijk zijn citaten op pinterest. De waarheid is hard zegt men wel eens dus tja sef. Meer dan egoïstische mensen citaten op pinterest. Mooie en inspirerende spreuken uitgezocht door wendy uit. Omdat al die wijze gezegdes en spreuken van onze verre. Beste ideeën over moeder zoon op pinterest een. Dichters liegen de waarheid pot van citaten.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.