Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste ideeën over strijd tegen kanker citaten op. Meer dan kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste ideeën over kanker citaten op pinterest strijd. Beste ideeën over kanker citaten op pinterest strijd. Beste ideeën over kanker citaten op pinterest sterke. Meer dan kanker citaten op pinterest strijd tegen. Meer dan kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste ideeën over strijd tegen kanker citaten op. Meer dan kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Samen tegen kanker jabbertje pinterest teksten. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste ideeën over kanker citaten op pinterest strijd.

Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Beste ideeën over kanker citaten op pinterest strijd. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Beste ideeën over strijd tegen kanker citaten op. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)