Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste ideeën over kanker citaten op pinterest sterke. Beste ideeën over kanker citaten op pinterest strijd. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste ideeën over strijd tegen kanker citaten op. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Beste ideeën over strijd tegen kanker citaten op. Beste ideeën over kanker citaten op pinterest strijd. Meer dan kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen.

Beste ideeën over kanker citaten op pinterest strijd. Samen tegen kanker jabbertje pinterest teksten. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Meer dan kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste ideeën over strijd tegen kanker citaten op. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Meer dan kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste ideeën over kanker citaten op pinterest strijd. Meer dan kanker citaten op pinterest strijd tegen.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.