Annie guide league of legends mudkipmage. League of legends champion annie guide fanup community. How to annie a detailed league of legends guide youtube. Complete annie guide mid league of legends. Guide how to play annie. Annie build guide s lets count to five league of. League of legends annie the dark child builds and guides. League of legends in depth guide to annie updated for. Annie build guide mega ap league of legends. Annie romein verschoor citaten aforismen citeert de. League of legends support annie build guide season. Best spreuken gedichten gezegden en citaten images. League of legends annie mid guide s youtube. League of legends annie guide and build hubpages. League of legends annie guide and build hubpages.

Best images about gail davis annie oakley on. Annie moviepedia fandom powered by wikia. League of legends lcs annie support guide s. Guide league of legends annie. Guide annie. Chillout ap jungle annie guide siv hd. Syndra flow chart league of legends community. Guides builds annie. League of legends annie build and guide youtube. Best images about gail davis annie oakley on.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)