Je moet eerst wat meemaken i leven allerlei. Iemand die echt van je houdt zal nooit laten gaan wat. Theorie en praktijk uitspraken citaten pinterest. Voor meer mooie nederlandse quotes citaten en teksten. Spreuk hoe je omgaat met iets wat op pad komt is jouw. Fotoalbum honden uitspraken. Schrijf je eigen sprookje lief leven quotes dutch. Pin van jolanda dijk op gedichten spreuken true. Ik ben maar een moeder en doe echt altijd mijn uiterste. Change management by charles darwin sollicitant werk. De beste citaten quotes spreuken uitspraken. Wijsheden china. Mooie teksten vriendschap google zoeken. Beeldgedicht.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)