Citaten over democratie quote groeien is springen in het. Forces et démocratie — wikipédia. Citaten over democratie quote groeien is springen in het. Citaten democratie wikipedia idioot is pot van. Fichier démocratie ouverte — wikipédia. Wim kan citaten aforismen citeert de grote gedachten. Congrès pour la liberté et démocratie au kurdistan. Rassemblement pour la culture et démocratie — wikipédia. Citaten democratie england benjamin barber. Volk schept citaten pot van. Citaten democratie id beste ideeën over levenswijsheid. Citaten democratie lirik om over na te denken. Social démocratie danemark — wikipédia. Democratie index van the economist wikipedia. Citaten democratie wikipedia idioot is pot van.

Citaten democratie wiki social démocratie danemark. Démocratie vikidia l encyclopédie des ans. Georges braque citaten aforismen citeert de grote. Citaten democratie lirik om over na te denken. Idioot is citaten pot van. Charles bukowski citaten aforismen citeert de grote. File démocratie g wikimedia commons. Mur de la démocratie — wikipédia. Citaten democratie lirik om over na te denken. Citaten democratie kene idioot is pot van topic. Démocratie participative — wikipédia.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.