Bol nelson mandela citaten jennifer crwys williams. Charles bukowski citaten aforismen citeert de grote. John dewey citaten pot van. Apothéose de la démocratie — wikipédia. Rassemblement pour la culture et démocratie — wikipédia. Social démocratie danemark — wikipédia. File démocratie g wikimedia commons. Transition chilienne vers la démocratie — wikipédia. Wim kan citaten aforismen citeert de grote gedachten. Organisation pour la démocratie et le développement. La misère de démocratie strasbourg élection partielle. Congrès pour la liberté et démocratie au kurdistan. Fernand auwera democratie is iets waar politici over. Wiki démocratie ou n importe quoi cjc une. Mur de la démocratie — wikipédia.

Idioot is citaten pot van. Democratie index van the economist wikipedia. Beste democratie citaten op pinterest politiek en. Démocratie participative — wikipédia. Fichier démocratie ouverte — wikipédia. Forces et démocratie — wikipédia. Démocratie directe pearltrees. Démocratie liquide — wikipédia. Union pour la démocratie française wikipedia. Democratie athenienne.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.