Forces et démocratie — wikipédia. Citaten democratie lirik om over na te denken. Fichier démocratie ouverte — wikipédia. Georges braque citaten aforismen citeert de grote. Citaten democratie england benjamin barber. Charles bukowski citaten aforismen citeert de grote. Citaten democratie wiki social démocratie danemark. Démocratie vikidia l encyclopédie des ans. Volk schept citaten pot van. Citaten democratie lirik om over na te denken. Citaten over democratie quote groeien is springen in het. File démocratie g wikimedia commons. Démocratie participative — wikipédia. Idioot is citaten pot van. Citaten democratie lirik om over na te denken.

Wim kan citaten aforismen citeert de grote gedachten. Congrès pour la liberté et démocratie au kurdistan. Citaten democratie kene idioot is pot van topic. Social démocratie danemark — wikipédia. Citaten over democratie quote groeien is springen in het. Citaten democratie id beste ideeën over levenswijsheid. Citaten democratie wikipedia idioot is pot van. Mur de la démocratie — wikipédia. Rassemblement pour la culture et démocratie — wikipédia. Citaten democratie wikipedia idioot is pot van. Democratie index van the economist wikipedia.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]