Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate fotografie engleza fotograf borcanul cu. Citate in fotografie despre. Citate scurte fotografie despre viata osho fraze. Citate fotografie queen despre. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate despre fotografie. Citate fotografie lyric despre. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate despre fotografie. Interviu cu andrei cucu despre fotografie și viața de. Citate in fotografie despre. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate in fotografie despre.

Citate in fotografie despre. Citate scurte fotografie despre viata osho fraze. Citate in fotografie despre. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate fotografie queen despre. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate in fotografie despre. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate despre fotografie. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate despre fotografie. Citate in fotografie despre. Citate in fotografie despre. Citate fotografie hati fotograf borcanul cu.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.