Van on pinterest. Spreuken wijsheid. Wijsheid goede vrienden laten je geen stomme dingen doen. Blijven leren en ontwikkelen citaten teksten. Geluk zit in kleine dingen wijsheid quotes nederlands. Pin van judith egberink op gedichten pinterest. Wijsheid wie erop vertrouwt dat hij de oceaan is. Waar je ogen niet waren tegeltjeswijsheid wijsheden. Voor meer mooie nederlandse quotes citaten en teksten. Soms is wijsheid niks zeggen levens spreuken. Duisternis is een gedachte liefde draagt waarheid licht. Wijze spreuken over de liefde succes geluk dromen en wijsheid. Spreuk zelfkennis is het begin van de wijsheid. Wijsheid kies met je hart verstand is om keuzes te. Gedichten spreuken en citaten.

Wijsheden ontvangen per e mail. Moed spreuken citaten en wijsheden. Salomo s lofzang op de wijsheid uit het boek van. Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf inspiratie. Wijze zinnen wijsheid twitter. Pin van anneke mortier op spreuken quotes friendship. Pin van miep geluk op jabbertje pinterest citaten. Citaten wijsheid over youtube beste. Eenvoud is een sleutel van wijsheid die vind je in. Mooie spreuken citaten pictures car interior design. Citaten wijsheid over youtube beste. Citaten over wijsheid pin van reina vierhouten op ned. Patrickmundus stilte is een bron van kracht de parel. Chinese wijsheid als je troebel water met rust laat.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.