Happy being single quotes tumblr. Eye catching typographic illustrations of memorable quotes. Quot may your heart sing words of love and praise in thanks. Mature female authority photo mistress pinterest. Cute quotes about being unique quotesgram. Best teamwork quotes and humor. Waarom ik zoveel zin heb in de herfst kelly caresse. Laura s love via tumblr image by mollyroop on. Beste ideeën over achtergronden op pinterest behang. Beste afbeeldingen van meisje met negen pruiken. Des idées pour personnaliser ses pots de fleurs cocon. Best quotes of the day modren villa. Jeans blauwe spijkerbroek and tomboys on pinterest. Meer dan dragonfly meaning op pinterest libel.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.