Beste ideeën over vader zoon citaten op pinterest. Beste zoon citaten op pinterest zonen dochter. Beste vader zoon citaten op pinterest papa dochter. Beste ideeën over vader zoon citaten op pinterest. Beste vader zoon citaten op pinterest dochter. Beste vader zoon citaten op pinterest papa dochter. Beste ideeën over kleinzoon citaten op pinterest. Beste ideeën over vader zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over vader zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over vader zoon citaten op pinterest. De vader zoon en heilige geest hymne of lied uit. Beste ideeën over vader zoon citaten op pinterest. Meer dan vader zoon citaten op pinterest. Tussen vader en zoon ligt het diepe ravijn van hun. Beste ideeën over vader zoon citaten op pinterest.

Beste ideeën over vader zoon citaten op pinterest. Beste vader zoon citaten op pinterest papa dochter. Beste vader zoon citaten op pinterest papa dochter. Beste ideeën over vader zoon citaten op pinterest. Meer dan vader zoon citaten op pinterest. Beste vader zoon citaten op pinterest papa dochter. Beste ideeën over vader zoon citaten op pinterest. Beste vader zoon citaten op pinterest papa dochter. Citaten pagina. Beste ideeën over vader zoon citaten op pinterest. Citaten zoon zoni mooie woorden zijn niet altijd waar en. Spreuken en gezegden vaderdag grappige citaten vadertjesdag. Beste ideeën over moeder zoon op pinterest een. Beste vader zoon citaten op pinterest dochter. Citaten zonen beste ideeën over zoon op pinterest.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)