Favoriete citaten van tekstbureau ginneken. Rudyard kipling citaten aforismen citeert de grote. Sterven spirituele teksten. Citaten van christelijke denkers bedoeld voor meditatie. Wijsheden voor een gelukkig leven beroemde citaten. Echte liefde is heerlijk mooie tekst. Citaten over dood aforismen citeert de grote. Spreuken spirituele teksten. Harry mulisch citaten aforismen citeert de grote. Citaten en wijze woorden uit de islam lijden gevolgd door. Denis de rougemont passie leeftin schaduwvan dood. Beste afbeeldingen over teksten bij overlijden op. Citaten en wijze woorden uit de islam een dood hart. Onbekend citaten aforismen citeert de grote gedachten. Spirituele spreuken en citaten teksten.

Beste citaten van buddha op pinterest boeddhistische. Beste ideeën over honden gedichten op pinterest. Pin van elise erfmann op quotes pinterest gedichten. Ga nooit weg toon hermans mooie gedichten en. Citaten en wijze woorden uit de islam angst voor dood. Voor mijn overleden moeder mooie teksten pinterest. Epicurus citaten aforismen citeert de grote gedachten. De dood aanvaarden citaten pot van. Jules deelder citaten aforismen citeert de grote. Quotes om te onthouden als je niet kunt stoppen met. Beste broer citaten op pinterest zus en. Meer dan ideeën over relatie teksten op pinterest. Dolf brouwers ik was altijd zo bang om dood te gaan dat. Beste ideeën over toon hermans op pinterest grote. Beste ideeën over ik mis je op pinterest citaten.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.