Bol stel je gaat dood hoe regel je dan je leven pauline j. Citaten over dood aforismen citeert de grote. Dood vallen niet citaten citaten pot van citaten. Dood spreekwoorden en citaten. De dood is citaten citaten pagina pot van citaten. Dood citaten en wijsheden citaten. Citaten van of quotes van albert einstein gevleugelde woorden onu. En pluk er citaten citaten pot van citaten. Hoe levend of dood is de motivatie quote business school. Citaten over dood aforismen citeert de grote. Hoef je citaten citaten pot van citaten. Dood citaten en wijsheden citaten. Wolf de wit het leven is een kort ontwaken uit de dood. Gedicht onbekende weg bijzondere gedichten en citaten. Aforismen oneliners spreuken en citaten van arthur schopenhauer.

Lao tse bijzondere gedichten en citaten. Citaten en wijze woorden uit de islam in de dood van egoïsme ligt. Herman van veen angst voor de dood is niet bevorderlijk voor de. Hoe levend of dood is de motivatie quote business school. Citaten over de dood. Solitude citaten over dood. Alfred nobel ik ben van plan om na mijn dood een groot fonds na. Wijze spreuken gezegden citaten en wijsheden de dood en sterven. Citaten over dood aforismen citeert de grote. Wijsheden citaten. De dood maakt iedereen gelijk citaten citaten pot van citaten. Angst voor de dood kent alleen iemand die zeer egoïstisch leeft en. Mijn favoriete citaten uit op het einde gaan ze allebei dood. Gerd de ley over liefde en dood citaten van moderne vlaming. Citaten over dood aforismen citeert de grote.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.