Spreuken spirituele teksten. Spreekwoorden over tijd. Beste ideeën over citaten gebroken hart op. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Ja dat wordt tijd voor leven zelf en niet. Spreuk niemand zei dat het makkelijk was. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Citaat quote leefregels verleden toekomst tijd. Citaten over het leven verg tijd om te doen welk uw ziel. Quote soms heeft jouw hart meer tijd nodig om te. Beste ideeën over tijd heelt citaten op pinterest. Inzicht moeizame wegen leiden vaak naar mooie bestemmingen. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Tijd zandloper mooiespreuken.

Citaten en wijze woorden uit de islam piccss pinterest. Ingspire quote afstand nemen van wat je denkt anderen. Uitspraak er is geen betere tijd om vandaag gezonder te. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Beste ideeën over echte vrienden op pinterest. Spreuk vriendschap vrienden zijn als sterren. Datgene wat niet lukt is meestal iets nu losgelaten. Quote mindful leven tijd nemen voor jezelf is een keuze. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Ik mareiki ॐ. Wijze uitspraken over reizen clarasandragina. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Meer dan afbeeldingen over spreuken geluk geven op. Contact opnemen tranzform.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]