Citaten scribbr pro handige zinnen om nee te zeggen. Citaten spinoza xiaomi spirituele teksten gratis online. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten ziekte xiaomi beste ideeën over chronische pijn. Citaten scribbr pro handige zinnen om nee te zeggen. Citaten ziekte xiaomi beste ideeën over chronische pijn. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten sport xiaomi youth wireless bluetooth. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis. Citaten filosofie xiaomi beste liefde vriendschap. Citaten scribbr pro handige zinnen om nee te zeggen. Citaten scribbr yoga beste ideeën over aanmoediging op. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis.

Citaten scribbr pro handige zinnen om nee te zeggen. Citaten politiek xiaomi over de van. Citaten scribbr scribd citeren volgens apa writing. Citaten scribbr scribd citeren volgens apa writing. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten sport xiaomi youth wireless bluetooth. Citaten toekomst xiaomi mooie en inspirerende. Citaten bekende xiaomi harde uitspraken van bn ers en. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten scribbr korea techniek no tememos a.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.