Citation intelligence concurrence detruire frédéric. Frédéric bastet wikipedia. Frédéric bastet salon diner catawiki. Citation frédéric bastiat détruire la concurrence c est. Citation intelligence concurrence tuer frédéric. Le meilleur du pire de twitter début juillet contrepoints. Ce qu on voit et ne pas frédéric bastiat. Helse liefde f bastet isbn de slegte. Citation bastiat copie nicomaque ii. Citation de frédéric bastiat inform action. Frédéric bastet diététicien à tain l hermitage et valence. De grote wandeling van frederic bastet bij luisterboeken. Détruire la concurrence c est tuer l intelligence. Bol kwadraat en cirkel f bastet. Boeken frédéric bastet couperus archeologie en.

Frederic bastet argusvlinder. Helse liefde frederic bastet boeken website. De kat uit boom frédéric bastet isbn. Le cercle frédéric bastiat se lance sur youtube les. Met carel vosmaer op reis e book frederic bastet. Frederic bastet gerard reve e a lot met boeken over. Bol wandelingen door de antieke wereld f l bastet. Citation de frédéric bastiat inform action. La communauté seule doit décider de tout régler. De kat uit boom frédéric bastet isbn.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.