Quot erkennend luisteren door maarten van de broek en. Wij zijn ook niet vlekkeloos in het dagelijkse leven. Beste ideeën over huis citaten op pinterest. Breinvriendelijk trainen — page. Meer dan grappige citaten over werk op pinterest. Best images about loesje on pinterest. Pin van reina vierhouten op ned spreuken pinterest. De leerpiramide als snake oil van het onderwijs. Citaten over leren de leerpiramide als ‘snake oil van het. Spreuk van de week mentortijd. Wijsheid kies met je hart verstand is om keuzes te. Omdenken kopgroepbibliotheken read this. Prikkelende posters archief onderwijs maak je samen. Citaten over grappig aforismen citeert de grote. Citaten over leren aforismen citeert de grote.

Het is leuk om iets niet te kunnen nieuws leren. Loesje oud en nieuw oudjaar nieuwjaar pinterest. Klim de berg zo dat je wereld kan zien niet omdat. Prikkelende posters archief onderwijs maak je samen. Citaten over leren aforismen citeert de grote. Meer dan afbeeldingen over quotes op pinterest. Meer dan grappige citaten over school op pinterest. Iedereen wil dat je eerlijk bent mooie spreuken. Loesje martje s space. Om de buurt te leren kennen ben ik mijn kat gaan schaduwen. Citaten over leren de leerpiramide als ‘snake oil van het. Soms merk je bij het loslaten pas allerlei teksten. Hoe kinderen jou nadoen mooie inzichten voor ouders. Citaten over leren de leerpiramide als ‘snake oil van het. Citaten over leren de leerpiramide als ‘snake oil van het.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: