Best loesje en onderwijs images on pinterest laughing. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching. Van mijn leraar nederlands mag ik in de les dromen als. Beste ideeën over positieve citaten op pinterest. Citaten over klanten ook quotes spreuken oneliners en. Lezen gedicht van sukha amsterdam art pinterest. Positief omdenken. Prikkelende posters archief onderwijs maak je samen. Citaten over leren aforismen citeert de grote. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching. Sarah demey mijn kijk op het leven mens en zingeving. Beste ideeën over parijs citaten op pinterest. Citaten over leren aforismen citeert de grote. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Klim de berg zo dat je wereld kan zien niet omdat.

Loesje. Pippi langkous spreuken quotes studio sproeten. Meer dan grappige citaten over werk op pinterest. Quote soms heeft jouw hart meer tijd nodig om te. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching. Leren doe je met vallen en opstaan waarom moet ik er dan. Goed gedaan over feedback en mindset zelfsturing. Citaten over geluk op pinterest gelukkig zijn. Bruin muurling. De leerpiramide als ‘snake oil van het onderwijs. Citaten over grappig aforismen citeert de grote. Citaten over de mens. Citaat loslaten is moeilijk maar het onmogelijk om. Citaten over leren aforismen citeert de grote. Hoe kinderen jou nadoen spreuken pinterest tes om.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.