Winston churchill de beste citaten quotes spreuken. Citaten bij ziekte beste ideeën over engel op. Afvallen met de ziekte van crohn lonneke schrijft. Spreuken en citaten ziekte leven met sjogren view topic. Gewoon jip iphone screensaver background. Leef je eigen leven teksten voor mijn kinderen dutch. Beste ideeën over troostende woorden op pinterest. Citaten over chronisch ziek zijn hét zingevingsplatform. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Gewoon jip gedichten kaarten posters stationery. Oordelen over ziekte paragnost eddie consulenten. Spreuk ja ik ben een sterk persoon maar hét. Citaten ziekte ui bevattingsvermogen verkrijgen door. Reminder probeer door obstakels heen te breken zoals bomen. Omgaan met een blijvende beperking is moeizaam.

Spreuken en citaten ziekte nieuwjaarswensen gedichten. Beste ideeën over gedichten op pinterest. Nieuwjaarswensen gedichten pinterest teksten. Chronisch ernstig ziek en studeren kan dat fontys. Pin van marieke thomas op gevoelige mooie teksten. Citaten ziekte xiaomi beste ideeën over chronische pijn. Niet schelden citaten pinterest gedichten. Citaten ziekte als citaat de wonden die onzichtbaar zijn. Leven met sjogren view topic tegeltjes wijsheid. Beste ideeën over moeilijke tijden citaten op. Citaten ziekte xiaomi beste ideeën over chronische pijn. Christelijke spreuken quotes of the day. Citaten ziekte ui bevattingsvermogen verkrijgen door. Genoeg sterkte spreuken bij ziekte rg belbin. Citaten ziekte fb de citaat en mooie spreuken quotes.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.