Johan cruijff veertien minder beroemde uitspraken. Beste voetbal citaten op pinterest over. Column van ton den boon elk nadeel heb se voordeel dale. Icu news posts challenging it you. Johan cruijff veertien minder beroemde uitspraken. Johan cruijff veertien minder beroemde uitspraken. Beste ideeën over voetbal citaten op pinterest. Flannels a question of sport. Citaten wijsheden historische quotes. Bol je moet schieten anders kun niet scoren. Johan cruijff veertien minder beroemde uitspraken. Johan cruijff citaten quotes en uitspraken van. Ik hou van werken zolang het is waarvan. Je moet schieten anders kun niet scoren. R i p johan cruyff cruijff pinterest.

Quiz zei johan cruijff dat echt days. Je moet schieten anders kun niet scoren henk davidse. Wijze spreuken cruijff paulaclaudiakeren site. Je moet schieten anders kun niet scoren en andere. Johan cruijff uitspraken sytze de boer. Beste ideeën over citaat achtergronden op pinterest. Muursticker citaat johan cruijff tenstickers. Johan cruijff veertien minder beroemde uitspraken. Te vergissen citaten pot van. Als wij de bal hebben kunnen hun niet scoren. Boekwinkeltjes je moet schieten anders kun niet. Johan cruijff veertien minder beroemde uitspraken. Beste ideeën over voetbal citaten op pinterest. Johan cruijff veertien minder beroemde uitspraken. Ik ben overal tegen tot een besluit neem dan voo.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)