Citaten sport xiaomi youth wireless bluetooth. Citaten spinoza xiaomi carel peeters over quot. Citaten politiek xiaomi over de van. Citaten ziekte xiaomi beste ideeën over chronische pijn. Inzicht als het leven je uitdaagt met tegenslagen daag. Die nooit tijd hebben citaten pot van. Quote groeien is springen in het onbekende telkens weer. Citaten ziekte xiaomi beste ideeën over chronische pijn. Citaten politiek xiaomi over de van. Citaten filosofie xiaomi beste liefde vriendschap. Citaten sport xiaomi youth wireless bluetooth. Citaten toekomst xiaomi mooie en inspirerende. Albert einstein citaten aforismen citeert de grote. Citaten sport xiaomi youth wireless bluetooth. Citaten toekomst xiaomi mooie en inspirerende.

Citaten sport xiaomi youth wireless bluetooth. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben. Citaten ziekte xiaomi beste ideeën over chronische pijn. Citaten sport xiaomi youth wireless bluetooth. Citaten sport xiaomi youth wireless bluetooth. Paulo coelho citaten quote tranen zijn woorden die moeten. Beste tijd citaten op pinterest tijdsopname. Uitspraak er is geen betere tijd om vandaag gezonder te. Tijd belettering motivatie citaten over en lijsten. Citaten politiek xiaomi over de van. Citaten spinoza xiaomi carel peeters over quot.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)