Citaten politiek xiaomi over de van. Citaten toekomst xiaomi mooie en inspirerende. Citaten spinoza xiaomi carel peeters over quot. Die nooit tijd hebben citaten pot van. Beste tijd citaten op pinterest tijdsopname. Citaten toekomst xiaomi mooie en inspirerende. Citaten sport xiaomi youth wireless bluetooth. Citaten ziekte xiaomi beste ideeën over chronische pijn. Citaten sport xiaomi youth wireless bluetooth. Paulo coelho citaten quote tranen zijn woorden die moeten. Citaten sport xiaomi youth wireless bluetooth. Citaten sport xiaomi youth wireless bluetooth. Quote groeien is springen in het onbekende telkens weer. Citaten ziekte xiaomi beste ideeën over chronische pijn. Citaten filosofie xiaomi beste liefde vriendschap.

Citaten politiek xiaomi over de van. Inzicht als het leven je uitdaagt met tegenslagen daag. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben. Citaten politiek xiaomi over de van. Citaten ziekte xiaomi beste ideeën over chronische pijn. Citaten spinoza xiaomi carel peeters over quot. Citaten sport xiaomi youth wireless bluetooth. Citaten sport xiaomi youth wireless bluetooth. Tijd belettering motivatie citaten over en lijsten. Uitspraak er is geen betere tijd om vandaag gezonder te. Albert einstein citaten aforismen citeert de grote.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)