Shakespeare android apps on google play. Re shakespeare android apps on google play. The ignited books citaten shakespeare. William shakespeare famous quality quotes android apps. Shakespeare droid android apps on google play. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. William shakespeare for android apk download. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. Shakespeare quotes pinterest citaten. Shakespeare for kids tales android apps on google play. Inspirerend citaten shakespeare love vierkante magneet. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. Shakespeare wallpapers for iphone or android. Novels of william shakespeare android apps on google play. Emoji shakespeare android apps on google play.

William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. Shakespeare android apps on google play. Emoji shakespeare android apps on google play. Shakespeare droid android apps on google play. Download william shakespeare quotes for android by. Shakespeare trivia android apps on google play. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. Inspirerend citaten shakespeare love vierkante magneet. William shakespeare sözleri android apps on google play. Shakespeare droid android apps on google play.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)