Citaten quotes nicoleplantius. Citaten quotes nicoleplantius. Filosofische citaten dood wijsheden voor een gelukkig. Citaten quotes nicoleplantius. Filosofische citaten reizen vijf geweldige quotes over. Filosofische citaten dood wijsheden voor een gelukkig. Filosofische citaten dood wijsheden voor een gelukkig. Filosofische citaten dood wijsheden voor een gelukkig. Citaten quotes nicoleplantius. Gewoon jip gedichten kaarten posters stationery. Citaten afscheid dood wijze spreuken gezegden en. Dolf brouwers ik was altijd zo bang om dood te gaan dat. Beste ideeën over huis citaten op pinterest. Citaten quotes nicoleplantius. Egoistische mensen quotes google zoeken catchy teksten.

Filosofische citaten dood wijsheden voor een gelukkig. Filosofische citaten dood wijsheden voor een gelukkig. Spreuken spirituele teksten. Filosofische citaten dood wijsheden voor een gelukkig. Leraren openen de deur maar je moet zelf naar binnen gaan. Ghandi citaten. Filosofische citaten dood wijsheden voor een gelukkig. Citaten quotes nicoleplantius. Wijsheden over de dood. Citaten quotes nicoleplantius. Citaten over dood aforismen citeert de grote.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.