Beste ideeën over wandelen citaten op pinterest. Beste afbeeldingen van wandelspreuken walking quotes. Wandelen is alles even laten lopen wandelspreuken. Beste ideeën over wandelen citaten op pinterest. Positieve spreuken over wandelen onze favoriete. Klopt spreuken citaten en mooi. Beste ideeën over wandelen citaten op pinterest. Beste ideeën over wandelen citaten op pinterest. Snap als de dood niet bestond wijsheden spreuken photos on. Wandelen piekert kaarten. Seniorennet grappig of schattig naast elkaar. Beste ideeën over wandelen citaten op pinterest. Trek je stoute schoenen aan nspires pinterest. Beste ideeën over berg citaten op pinterest wandelen. Positieve spreuken over wandelen onze favoriete.

Positieve spreuken over wandelen onze favoriete. Beste ideeën over wandelen citaten op pinterest. Beste ideeën over wandelen citaten op pinterest. Positieve spreuken over wandelen onze favoriete. Wandelen citaten op pinterest buitenshuise quotes. Beste ideeën over wandelen citaten op pinterest. Wandelen citaten op pinterest berg. Wandelen is goed voor lichaam ziel en geest teksten. Positieve spreuken over wandelen inspirerende quotes. Beste ideeën over wandelen citaten op pinterest. Beste ideeën over wandelen citaten op pinterest zand. Positieve spreuken over wandelen onze favoriete. Positieve spreuken over wandelen onze favoriete. Positieve spreuken over wandelen onze favoriete. Beste ideeën over wandelen citaten op pinterest.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.