Beste ideeën over wandelen citaten op pinterest. Thema de paden op lanen in. Beste ideeën over wandelen citaten op pinterest. Beste afbeeldingen over wandelspreuken walking quotes. Beste ideeën over wandelen citaten op pinterest. Wandelen citaten op pinterest buitenshuise quotes. Beste ideeën over wandelen citaten op pinterest zand. Positieve spreuken over wandelen onze favoriete. Beste ideeën over wandelen citaten op pinterest zand. Positieve spreuken over wandelen onze favoriete. Beste ideeën over wandelen citaten op pinterest zand. Positieve spreuken over wandelen onze favoriete. Beste ideeën over wandelen citaten op pinterest zand. Beste ideeën over wandelen citaten op pinterest berg. Beste ideeën over wandelen citaten op pinterest.

Beste ideeën over wandelen citaten op pinterest. Beste ideeën over wandelen citaten op pinterest zand. Beste ideeën over wandelen citaten op pinterest. Beste ideeën over wandelen citaten op pinterest. Beste ideeën over wandelen citaten op pinterest zand. Beste wandelen citaten op pinterest zand. Beste ideeën over wandelen citaten op pinterest zand. Positieve spreuken over wandelen onze favoriete. Seniorennet grappig of schattig naast elkaar. Beste ideeën over wandelen citaten op pinterest. Positieve spreuken over wandelen onze favoriete. Beste ideeën over wandelen citaten op pinterest. Beste ideeën over kamp citaten op pinterest. Beste ideeën over wandelen citaten op pinterest. Beste ideeën over wandelen citaten op pinterest.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)