Citate fotografie lyric despre. Citate scurte fotografie despre viata osho fraze. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate fotografie queen despre. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate de călătorie. Citate despre fotografie. Citate despre viata de marian martinas. Citate despre fotografie. Fotografie cu mesaj tumblr. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate fotograf borcanul cu. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate despre fotografie.

Citate fotografie hati fotograf borcanul cu. Citate despre fotografie. Cristian shared a link. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate in fotografie despre. Citate fotografie borcanul cu.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.