Ik heb geleerd nooit opgeven omdat vroeger best. Beste ideeën over doorzettingsvermogen citaten op. Reminder probeer door obstakels heen te breken zoals bomen. Spreuk mark nepo deuren worden geopend door ons over te. Beste ideeën over doorzettingsvermogen citaten op. Citaten goed hart luister naar je spreuken pinterest. Beste ideeën over gedichten op pinterest. Beste verlangen citaten op pinterest. Meer dan doorzettingsvermogen citaten op pinterest. Beste ideeën over doorzettingsvermogen citaten op. Beste doorzettingsvermogen citaten op pinterest. Beste ideeën over doorzettingsvermogen citaten op. Beste ideeën over doorzettingsvermogen citaten op. Beste ideeën over doorzettingsvermogen citaten op. Beste ideeën over positieve citaten op pinterest.

Doorzettingsvermogen citaten pinterest. Beste ideeën over doorzettingsvermogen citaten op. Beste ideeën over doorzettingsvermogen citaten op. Beste ideeën over doorzettingsvermogen citaten op. Beste ideeën over doorzettingsvermogen citaten op. Kracht en doorzettingsvermogen gedichten citaten. Beste ideeën over doorzettingsvermogen citaten op. Beste ideeën over doorzettingsvermogen citaten op. Meer dan levensproblemen citaten op pinterest gek. Beste ideeën over doorzettingsvermogen citaten op. Z andersgroen. Kracht en doorzettingsvermogen gedichten citaten. Beste ideeën over doorzettingsvermogen citaten op. Chronisch ernstig ziek en studeren kan dat fontys. Beste doorzettingsvermogen citaten op pinterest.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)