Materi sejarah tentang politik luar negeri di indonesia. Politik luar negeri dalam hubungan internasional. Pengertian politik luar negeri bmc. Citaten politiek luar politik dalam negeri ferli hidayat. Materi sejarah tentang politik luar negeri di indonesia. Politik luar negeri dan bebas aktif smartensipedia. Politik luar negeri. Tujuan prinsip dan unsur politik luar negeri ri. Politik luar negeri indonesia. Politik dalam negeri ferli hidayat. Kebijakan politik luar negeri. Menyoroti politik luar negeri jokowi. Kebijakan politik luar negeri. Politik luar negeri bebas aktif indonesia dan lembaga. Politik luar negeri republik indonesia.

Jokowi pertahankan politik luar negeri bebas aktif. Indonesia partner penting dalam politik luar negeri. Citaten politiek luar politik dalam negeri ferli hidayat. Politik luar negeri indonesia. Soal uh politik luar negeri indonesia. Hubungan politik luar negeri dan indonesia. Citaten politiek luar politik dalam negeri ferli hidayat. Pengertian politik luar negeri aluf the girl. Citaten politiek luar politik dalam negeri ferli hidayat. Prabowo politik luar negeri cermin kondisi dalam. Politik bebas aktif indonesia.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.